Number of Visitors :  15444206    
  • ธีม
ค้นหา : ชื่อ(ภาษาไทย)/ฮาร์โมไนส์  
ค้นหา
ประเภท รหัสสถิติ รายการ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสถิติ
No data to display

  หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2555-2559 แก้ไขล่าสุด วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เนื่องจาก : กรมศุลกากรมีการปรับปรุงข้อมูล
แบบสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ click  ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-507-7704-5,02-507-7707 Email:tradeservice@moc.go.th